Perfectionismecoaching

Natuurlijk is er niks mis met de dingen goed willen doen, zolang het je eigen vrije keuze is . Maar als dat “willen” een “moeten” wordt, je niet meer anders kan? Opnieuw en opnieuw als een hardnekkig patroon, dan ben je niet meer vrij en kan OCP* jou helpen.
Deze unieke methode bevrijdt je uit de valkuil van het perfectionisme. Het doorbreekt het patroon en maakt het dwangmatig “moeten” een prettig “willen” en “kunnen”.

Herken je jezelf in bovenstaande symptomen, neem contact op. Ik “ont-moet” je graag.

*OCP = Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme
Neem Contact Op

Onderwijs - CLB's - Ouderverenigingen

Het is mijn wens om na jaren ervaring in het lager onderwijs -vooral eerste leerjaar- voor scholen en organisaties die met kinderen werken lezingen te geven met de bedoeling inzicht te verschaffen in alle facetten van het patroon en hoe er mee om te gaan.  
Kinderen die perfectionistich zijn leggen de lat zeer hoog. Kunnen moeilijk stoppen met studeren. Alles is belangrijk, ook bijzaken. Maar ook het omgekeerde is mogelijk. Omdat ze denken dat ze het toch niet gaan kunnen, verliezen ze hun motivatie.
Aarzel niet om verder info te bekomen.

Verloop Traject

Het coachingtraject bestaat uit een aantal stappen die ik met je doorloop. De stappen hebben een volgorde en zijn bij de aanvang van het traject te plannen in de agenda. Een traject bestaat uit gemiddeld 8 sessies – soms minder, soms iets meer.

Bij de start van het OCP-traject breng je jouw patroon in kaart. Je denkt na over de omstandigheden die er toe geleid hebben dat je het patroon ontwikkeld hebt en zet dit op papier.  Verder worden voor alle symptomen van het patroon voorbeelden genoteerd die aantonen hoe het patroon in deze fase van je leven nog steeds je zijn denken, doen en voelen sturen.

Vervolgens leid ik je gedurende enkele sessies doorheen een proces dat op een specifieke manier het vrije kind en de andere delen in verbinding brengt met elkaar. Ik werk met je op onbewust niveau en het proces is gebaseerd op een specifieke set van instructies.

Omwille van de specifieke aard van de instructies en het grote belang om het proces op een veilige manier te laten verlopen, wordt dit traject alleen geleid door perfectionismecoaches, opgeleid en gecertificeerd door het Ontwikkelingsinstituut. U kan dan ook mijn gegevens en de deontologische code hier terugvinden.

Wetenschappelijk Onderzoek

Sinds februari 2016 loopt er aan de K.U.L. een onderzoek naar de effectiviteit van de OCP-methodiek. Het is de bedoeling om via het onderzoek de werking van de methodiek wetenschappelijk aan te tonen.
Het onderzoek wordt geleid door Prof. dr. Patrick Luyten van de faculteit Psychologie.
De eerste positieve resultaten vind je hier.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek tasten we af, brengen we in kaart, kijken we of het klikt en krijg je uitleg over de praktische kant van de zaak. Een intake duurt een uur en kost 50 euro.

Getuigenissen

Neem Contact Op
Foto: Magnaldo Alastair